INTERPELARE privind fluidizarea traficului pe DN72

Adresată Domnului: Dan Marian Costescu, Ministrul Transporturilor

De către: deputat PSD Ion Eparu, Colegiul 10 Ploiești, Circumscripția electorală: Nr. 31, Prahova

         deputat PSD Ionuţ Săvoiu, Colegiul 7 Titu, Circumscripția electorală: Nr. 16, Dâmboviţa

Domnule Ministru,

Din analiza Master Planului General de Transport al României (MPGT) rezultǎ cǎ în anii 2022/2023 va avea loc execuţia Drumului expres Ploieşti-Târgovişte (Anexa nr. 10.3).

 Vă aducem la cunoștință faptul că pe traseul DN 72, tronsonul Stoeneşti – Ploieşti este extrem de aglomerat din cauze multiple. Pe acest tornson al DN 72, de o parte și de alta a drumului, sunt foarte mulți agenți economici în Parcurile Industriale Ploieşti, respectiv Ariceştii Rahtivani. Acest lucru, coroborat cu existența unor balastiere pe teritorilul comunei Ariceștii Rahtivani (Nedelea, Ariceștii Rahtivani, Târgșor), conduce zilnic la blocaje în circulația pe DN 72 pe acest segment, atât dimineaţa, cât şi seara.

De asemenea, Centura ocolitoare a municipiului Târgoviște, în mod firesc, face parte integrantǎ din acest proiect de investiții. Luând în calcul cele semnalate (din măsurătorile specifice executate, valorile de trafic se ridică la cca. 15000 de vehicule MZA), în opinia noastră, dar și în acord cu opinia generală a celor care utilizează acest drum național, se impune devansarea realizǎrii sectorului de drum expres Ploieşti-Târgovişte.

Domnule Ministru,

 

Faţǎ de cele prezentate mai sus, vǎ solicităm rǎspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

  1. În strategia ministerului pe care îl conduceţi există o gândire cu privire la descongestionarea traficului pe DN72? Dacă da, care este aceasta? Dacă nu, ce măsuri consideraţi că ar trebui luate pentru ca în cel mai scurt timp să fie rezolvate problemele ce decurg de aici?
  1. Având în vedere faptul că CNADNR ar trebui să asigure condiții de trafic civilizat pe toate drumurile aflate în subordine, domnule ministru, de ce în zona Crângul lui Bot în permanență mizeria de pe marginea drumului este prezentă, creând o imagine total neplăcută pentru participanții la trafic? 
  1. Aveţi în vedere devansarea termenului de execuţie pentru realizarea Drumului expres Ploieşti-Târgovişte? 
  1. Când aveţi în vedere demararea pregǎtirii proiectului privind realizarea Studiului de Fezabilitate, aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi realizarea exproprierilor pentru Drumul expres Ploieşti-Târgovişte?

Solicităm răspuns în scris.

Vă mulțumim.

Deputat, Ion Eparu

Deputat, Ionuţ Săvoiu

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45805&idl=1