ÎNTREBARE privind asigurarea realizǎrii lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa

ADRESATĂ:   Domnului Dan Marian COSTESCU, Ministrul Transporturilor           

DE CĂTRE: Domnul Deputat Ionuţ SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

OBIECTUL ÎNTREBĂRII: asigurarea realizǎrii lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa

 

Domnule Ministru,

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1082 din decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350″, în Bugetele de Stat pe anii 2014 – 2015 – 2016, au existat credite bugetare şi de angajament lasând astfel posibilitatea derulǎrii achiziţiei publice a lucrǎrilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Lǎrgire la 4 benzi a DN 7 pe tronsonul Bâldana – Titu km 30+950-52+350”.

Tot în acest sens, a fost adoptatǎ în iulie 2014 şi Hotǎrârea de Guvern nr. 648 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7,  Bâldana-Titu, km 30+950 – km 52+350″. 

Deşi procedura de achiziţie publicǎ a contractului de lucrǎri a fost lansatǎ prin publicarea anunţului de participare nr. 159462/13.05.2015 acesta a fost anulatǎ în cursul lunii noiembrie 2015, în vederea revizuirii proiectului şi a documentaţiei de atribuire. Anularea procedurii de achiziţie publicǎ a fost justificatǎ de conducerea CNADNR ca urmare a unor repetate amânǎri ale termenelor de depunere, cauzate de numeroase solicitǎri de clarificǎri.

Deoarecere tronsonul de drum menţionat mai sus a fost în atenţia CNADNR mai mulţi ani la rând pentru modernizare, investiţie mereu amânatǎ, au fost neglijate lucrǎrile de întreţinere şi reparaţii curente necesare pe un drum national cu durata de serviciu depǎşitǎ. Astfel cǎ, starea suprafeţei carosabilului pe aceastǎ rutǎ prezintǎ denivelǎri, fǎgaşe pronunţate şi gropi.

Mai mult decât atât, dezvoltarea economicǎ a unitǎţilor industriale mai vechi şi nou înfiinţate din oraşele Titu şi Gǎeşti a avut un impact semnificativ în creşterea transportului auto de mǎrfuri şi persoane, pe relaţia Gǎeşti – Titu – Bucureşti, intensificând traficul şi accentuând deteriorarea suprafeţei carosabile.

Tranzitul traficului greu dinspre Bucureşti cǎtre Titu şi mai departe cǎtre Gǎeşti şi vice – versa se desfǎşoarǎ anevoios şi creazǎ trepidaţii ale imobilelor amplasate în vecinǎtatea drumului naţional, afectând structura de rezistenţǎ a acestora şi provoacǎ permanent poluare fonicǎ şi de aer, precum şi disconfort locuitorilor din localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, la fiecare trecere de vehicul de tonaj greu.

Domnule Ministru,

Având în vedere cele relatate mai sus, vă solicit respectuos răspuns la următoarea întrebare:

        Aveţi în vedere ca la urmǎtoarea rectificare a bugetului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti sǎ se aloce o sumǎ necesarǎ pentru efectuarea în regim de urgentǎ a lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţii curente a drumului naţional DN 7 în localitǎţile Lunguleţu şi Slobozia Moarǎ, judeţul Dâmboviţa?

 

Solicit răspuns scris.

                                                                                                      Cu deosebită consideraţie,

                                                          Deputat IONUŢ SĂVOIU

Data: 25.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45826&idl=1