ÎNTREBARE privind îmbunǎtǎţirea serviciilor de telefonie mobilǎ în reţelele publice

Adresată: Domnului Ministru MARIUS – RAUL BOSTAN

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţionalǎ              

De către dl. Deputat: IONUŢ CRISTIAN SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

Obiectul întrebării: Îmbunǎtǎţirea serviciilor de telefonie mobilǎ în reţelele publice

Domnule Ministru,

Pe tronsoanele de drum DN7 (zona pǎdurii Râioasa) şi DN 71 (în intravilanul comunei Conţeşti) care fac legǎtura între nordul capitalei (şos. Chitila) şi Municipiul Târgovişte, se constată caderi de semnal al rețelelor de telefonie mobilǎ din zonă încǎ de la lansarea acestora până în prezent.

Faţǎ de situaţia prezentatǎ mai sus, vă solicit rǎspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

  1. Considerați oportun să se solicite în mod expres furnizorilor de servicii de telefonie mobilă sǎ asigure fǎrǎ excepție continuitatea semnalului pe traseele autostrǎzilor și a drumurilor naţionale acolo unde valorile traficului depașesc un anumit nivel semnificativ de vehicole, respectiv 2000 MZA (medie zilnică anuală), aşa cum reiese din recensǎmintele oficiale ale CNADNR?
  1. Se poate remedia situaţia pe tronsoanele şi localitǎţile menţionate mai sus?

Solicit răspuns scris.

 

 

         Cu deosebitǎ consideraţie,

                                                                                           Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU

 Data: 20.04.2016

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45835&idl=1