Întrebare privind asigurarea finanţǎrii şi accelerarea derulării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000-44+130 şi km 51+041-109+905”

Domnule Ministru,

Conform sistemului electronic de achiziţii publice (seap), respectiv anunțul nr. 157582, C.N.A.D.N.R. a atribuit în data de 12.05.2015 serviciile de proiectare având ca obiect „Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 – lǎrgire la 4 benzi şi km 51+041 – 109+905 – drum la 2 benzi”. La data prezentei, serviciile nu au putut fi încă finalizate și aprobate așa încât să poată fi aprobați noii indicatorii tehnico-economici și demararea procedurilor de expropiere prin Hotărâre a Guvernului României în conformitate cu prevederile legale.

În luna aprilie 2016, conform evidenţelor ANOFM, în judeţul Dâmboviţa, constatǎm o ratǎ a şomajului de 6,17 %, faţǎ de media naţionalǎ de 4,62% . Totodatǎ, în judeţele limitrofe, rata şomajului este mult mai scǎzutǎ, respectiv: 3,94% în judeţul Prahova, 4,66% în judeţul Argeş şi 1,08% în judeţul Ilfov.

 Rata crescutǎ a şomajului în judeţul nostru se datoreazǎ în special declinului din ultimii ani al industriei siderurgice şi al altor industrii cu importanţǎ în zonǎ, precum industria constructoare de maşini, industria de utilaj petrolier, industria chimicǎ. La acestea se adaugǎ şi existenţa unui numǎr insuficient de investiţii directe în unitǎţi productive noi în zona municipiului Târgovişte care sǎ contribuie la relansarea economicǎ a judeţului.

Este cunoscut faptul cǎ stabilirea de investiţii noi care sǎ genereze locuri de muncǎ este influenţatǎ de micşorarea timpilor de acces dinspre şi cǎtre zone mai dezvoltate economic pe drumuri bune şi sigure a cǎror capacitate de transport este corelatǎ cu cifrele de trafic constatate de mai bine de 4 ani şi aflate în continuǎ creştere, în special pe tronsonul DN 71 Bâldana – Târgovişte – Pucioasa, unde s-a depistat încǎ din 2010 o creştere însemnatǎ a capacitǎţii de transport din cauza unei intensitǎţi a traficului de peste 10.000 de vehicole medie zilnicǎ anualǎ, iar tendinţa de creştere s-a menţinut, ajungând probabil în prezent la peste 12.000 de vehicole medie zilnicǎ anualǎ. La peste 8.000 de vehicole se impune lǎrgirea tronsonului de drum naţional la 4 benzi conform legislaţiei actuale.

În Legea Bugetului de Stat pe 2016 existǎ prevedere bugetarǎ în cuantum de 337.940 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000-44+130 şi km 51+041-109+905”, însǎ aceastǎ sumǎ este total insuficientǎ pentru realizarea exproprierilor şi pentru derularea execuţiei acestui obiectiv din 2016.

Ca o masurǎ esenţialǎ pentru atragerea şi stimularea investiţiilor directe în unitǎţi economice noi în zona municipiului Târgovişte şi nordul acestuia, unde trǎiesc circa 300.000 de locuitori, se impune accelerarea aprobării studiului de fezabilitate revizuit și actualizat pentru obiectivul menționat mai sus,  aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi derularea expropierilor, precum şi lansarea procedurilor de achiziție publicǎ a lucrǎrilor în vederea derulǎrii cu prioritate a acestei investiţii.

Precizez cǎ obiectivul de investiţii în cauzǎ nu se regǎseşte decât parțial în Master Planul General de Transport al României supus încǎ dezbaterii publice şi care va sta la baza POIM 2014-2020.

Domnule Ministru,

Faţǎ de cele menţionate mai sus, precum şi în sensul respectării angajamentelor asumate de Guvernul României pentru derularea unui obiectiv de investiții atât de important pentru viața economică din județul Dâmbovița și totodată pentru locuitorii acestui judeţ, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebǎri:

  1. La ce datǎ considerați ca va fi predat și aprobat proiectul Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 – lǎrgire la 4 benzi şi km 51+041 – 109+905 – drum la 2 benzi”?
  2. La ce datǎ vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul menționat şi demararea procedurilor de expropriere?
  3. Aveţi în vedere ca la rectificarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 să se aloce credite bugetare suficiente pentru demararea exproprierilor, precum şi pentru lansarea procedurilor de achiziţie publicǎ a obiectivului de investiţii în cursul acestui an?
  4. Existǎ posibilitatea ca în Master Planul General de Transport al României sǎ se includǎ şi tronsonul de drum Târgovişte – Sinaia care ar asigura conectivitatea Municipiului Târgoviște cu autostrada A3 cu Nord – Vestul României pe direcţia Braşov?

ANEXEZ:

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – 44+130 şi km 51+041 – 109+905” – Anexa nr. 3/24/29, Cod obiectiv 712 (cf. extrasului din Legea bugetului de stat pe anul 2016)

 

Solicit răspuns scris.

                                                                                      Cu deosebită consideraţie,                                                                                                        Deputat IONUŢ SĂVOIU

                                                                                                                                    

Data: 27.06.2016

20160627_Anexa 3_24_29_la intrebare 4_2 BENZI DN 71_Deputat Ionut Savoiu_v finala