Întrebare privind Centurile ocolitoare ale Municipiului Târgoviște și Oraşului Gǎeşti

Domnule Ministru,

Este binecunoscut faptul că realizarea centurilor ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Oraşului Titu au fost anterior incluse în Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Din nefericire, aceste investiţii nu au putut fi derulate în termenul programat iniţial și au rămas la stadiul de proiecte în pregătire. Guvernul României a luat decizia decalării investițiilor respective și eventual includerea acestora în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, așa cum mi-a fost comunicat de la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine din cadrul Ministerului Transporturilor în Raspunsul nr. 2378/13.06.2013 la Întrebarea nr. 1167A/22.05.2013.

În ceea ce priveşte investiția intitulată “Centură ocolitoare a Orașului Gǎeşti”, acesta se află tot la stadiul de proiect în pregătire de mai mulți ani cu Studiul de Fezabilitate elaborat şi indicatorii tehnico – economici aprobaţi prin HG nr. 157/2011.

Pe de altă parte, din analiza Master Planului General de Transport al României (MPGT) rezultǎ cǎ în anii 2022/2023 va avea loc derularea investiției Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgoviște – Autostrada A3(Ploieşti) precizându-se și faptul că centurile ocolitoare ale Municipiului Târgoviște și Oraşului Gǎeşti, în mod firesc, fac parte integrantǎ din acest proiect de investiții mai amplu.

Este evident faptul cǎ, atât în cazul Municipiului Târgovişte, cât şi a Oraşului Gǎeşti, studiile nu aveau cum să prevadă soluţia de includere într-un posibil Drum expres, atâta timp cât acesta a fost definit ca proiect strategic ulterior realizarii studiilor de fezabilitate aferente centurilor ocolitoare Târgoviște și Găești. Urmare a acestui fapt, consider importantă revizuirea cât mai grabnică a studiilor de fezabilitate menționate anterior și corelarea acestora cu soluţia viitorului Drum expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Targoviste – Autostrada A3(Ploieşti), așa cum este prevazut în MPGTR.

Realizarea cu prioritate a investiţiilor centurilor ocolitoare pentru Orașul Gǎeşti şi Municipiul Târgovişte ar veni în sprijinul stimulǎrii investiţiilor directe care sǎ favorizeze dezvoltarea economicǎ a judeţului Dâmboviţa. Aceste investiţii ar facilita posibilitatea creării unor noi parcuri industriale, precum și dezvoltarea celor deja existente în zonă.

În ultima vreme se constatǎ un  interes crescând pentru extinderea capacitǎţilor deja existente din partea unor mari investitori din zonǎ, precum și nevoia acestora pentru o logisticǎ mai bunǎ, un acces mai facil cǎtre zonele industriale şi logistice, precum și o vitezǎ şi o capacitate de transport mai crescută în zona Municipiului Târgoviște și a Orașului Găești pe coridorul de legătură între autostrăzile A1 și A3.

Domnule Ministru,

Am încredere cǎ aspectele relevate mai sus ar conduce la atragerea investitorilor în judeţul nostru şi implicit la crearea locurilor de muncǎ care sǎ aibǎ ca efect scǎderea ratei de şomaj semnificativ mai mare decât în județele învecinate, iar acest fapt poate accelera în mod direct redresarea situaţiei economice a judeţului Dâmboviţa şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor dâmbovițeni.

În baza acestor considerente, este vitalǎ promovarea cu prioritate a realizǎrii centurilor ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Orașului Gǎeşti şi devansarea acestora față de realizarea Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti).

Domnule Ministru,

Față de cele menţionate, vă solicit respectuos răspuns la următoarele întrebări:

  1. Pânǎ la ce termen aveţi în vedere realizarea Studiului de Fezabilitate şi aprobarea prin HG a indicatorilor tehnico – economici ai Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti) ?
  2. Aveţi în vedere devansarea termenului de execuţie pentru centurile ocolitoare ale Municipiului Târgovişte şi Oraşului Gǎeşti faţǎ de programarea iniţialǎ a Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti), astfel încât cele douǎ localitǎţi sǎ beneficieze mai repede de centuri ocolitoare ?
  3. În cazul în care este posibilǎ decalarea realizǎrii celor douǎ obiective faţǎ de proiectul Drumului expres, pânǎ la ce termen aveţi în vedere revizuirea soluţiilor şi aprobarea noilor indicatori tehnico – economici care sǎ ţinǎ cont de includerea centurilor ocolitoare în proiectul Drumului expres Autostrada A1(Gǎeşti) – Târgovişte – Autostrada A3(Ploieşti) ?

Solicit răspuns scris.

 

                                                                            Cu deosebita consideraţie,                         

                                                                   Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU

Data: 27.06.2016