COMUNICAT DE PRESĂ – post-acţiune Adunarea Parlamentarǎ a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP)

IMG_0658

 

În perioada 11-12 martie 2016 a avut loc la Sofia reuniunea Comisiei generale pentru economie, infrastructură şi energie a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) a cărei Preşedinţie a revenit, pentru mandatul în curs, unui  reprezentant al Parlamentului bulgar.

La reuniune au participat reprezentanţi ai delegaţiilor parlamentare participante la AP SEECP, precum şi alţi invitaţi. Din partea Camerei Deputaţilor a participat domnul deputat Ionuţ-Cristian Săvoiu (PSD), desemnat pentru a reprezenta Delegaţia Parlamentului României la AP SEECP.

Pe ordinea de zi a reuniunii a figurat tema „Îmbunătăţirea infrastructurii în Europa de sud-est – accelerarea proiectelor prioritare”, având loc dezbateri privind adoptarea unui raport şi a unei rezoluţii care ating aspecte legate de aceastǎ temǎ. Documentele astfel adoptate vor fi avansate spre urmǎtoarea sesiune plenară a AP SEECP.

 În cadrul reuniunii au reieşit trei posibile teme pentru a fi considerate cu prilejul următoarelor reununi ale acestei Comisii din mandatul 2016/2017, şi anume:

  1. “Energia verde – experienţa, bune practici și proiecte viitoare” (propusă de reprezentantul Parlamentului din Muntenegru)
  2. “Criza migrației și impactul acesteia asupra economiilor naționale” (propusă de reprezentantul Parlamentului din Slovenia)
  3. “Reducerea dependențelor legate de aprovizionarea cu energie în regiunea Europei de Sud-Est “ (propusă de reprezentantul Parlamentului din România).

Comisia generalǎ a decis că aceste propuneri trebuie să fie discutate mai întâi la nivelul delegaţiilor naționale și, pe această bază, sǎ stabileascǎ tema care urmează să fie aleasǎ la următoarea reuniune a acesteia, respectiv în data de 10 iunie a.c., la Sofia.

Pentru fundamentarea propunerii temei „Reducerea dependențelor legate de aprovizionarea cu energie în regiunea Europei de Sud-Est”, deputatul Ionuţ Sǎvoiu a menţionat cǎ  „exemplul Mării Negre este relevant în acest sens, deoarece prezintă numeroase oportunități pentru a oferi o nouǎ  şi sigurǎ sursă de aprovizionare a energiei şi a tranzitului. Aşa cum bine ştim, România este pregǎtitǎ sǎ asigure aportul necesar pentru a consolida / a moderniza infrastructura energeticǎ  în regiunea Mării Negre.

De asemenea, Coridorului Sudic al Gazelor avansează într-un ritm optim și în curând Europa ar putea beneficia de o nouă sursă de gaz. Va trebui sǎ fim pregǎtiţi pentru etapele următoare în a permite gazelor să fie furnizate liber pe piață și pentru a reduce dependențele legate de aprovizionare, precum şi alte vulnerabilități.

Totodatǎ, aprovizionarea GNL Transatlantic (Gaz Natural Lichefiat) devine din ce în ce mai mult o soluție viabilă, inclusiv pentru Europa Centrală și de Est – Regiunea Europei de Sud-Est.”

 În susţinerea temei, deputatul PSD a mai adǎugat faptul cǎ: „Trebuie sǎ avem în vedere importanța menținerii unui rol activ în sprijinirea reformelor din sectorul energetic în toate statele partenere din Comunitatea Energiei. Un exemplu concret în acest sens este proiectul interconectorului de gaz Iași-Ungheni, inaugurat recent, care furnizeazǎ Republicii Moldova nu numai un flux fizic, ci şi  un mijloc de a reduce vulnerabilitățile care decurg din supra-dependența de import. Sunt depuse  în continuare eforturi majore pentru prelungirea acestei conducte până la Chișinău.”

Background information:

Adunarea Parlamentară a SEECP a fost constituită cu ocazia Sesiunii inaugurale care a avut loc la Bucureşti în perioada 9-11 mai 2014. Anteriorul format, cel de dimensiune parlamentară, a fost concretizat prin întâlniri ale preşedinţilor parlamentelor statelor participante la Proces.

 Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) a fost lansat în iulie 1996, ca o expresie a solidarităţii dintre statele din zonă, cu ocazia reuniunii miniştrilor afacerilor externe din statele din Europa de Sud-Est. Este singurul forum din această zonă provenit din şi gestionat de ţările din regiune, care, în prezent, sunt în număr de 12, respectiv: Albania, Bulgaria, Grecia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Serbia, Turcia (ţări fondatoare), Bosnia şi Herţegovina (2001), Croaţia (2004), Republica Moldova (2006), Muntenegru (2007) şi Slovenia (2010).

Principalul obiectiv al AP SEECP îl constituie consolidarea  eforturilor de cooperare şi coordonare ale parlamentelor statelor participante la SEECP în scopul de a promova şi a asigura pacea, stabilitatea, solidaritatea şi buna cooperare de vecinătate în regiune, în interesul cetăţenilor şi ţărilor acesteia, precum şi al Europei în general.

22 martie 2016

Be Sociable, Share!

COMUNICAT DE PRESĂ – extinderea ariei de acoperire a reţelelor de telefonie mobilǎ şi asigurarea acestor servicii în satele Butoiu de Jos şi Butoiu de Sus din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa

Urmare a discuţiei purtate cu Viceprimarul comunei Hulubeşti, domnul Ion CURSUREANU, candidat la funcţia de Primar, referitoare la satele Butoiu de Jos şi Butoiu de Sus care nu se aflǎ în aria de acoperire a operatorilor de telefonie mobilǎ, am depus la Camera Deputaţilor în data de 21 martie a.c. Întrebarea nr. 9551A/22.03.2016 adresată Ministrului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţionalǎ, domnul Marius – Raul BOSTAN.

Întrebarea vizeazǎ extinderea ariei de acoperire a reţelelor de telefonie mobilǎ şi asigurarea acestor servicii în satele Butoiu de Jos şi Butoiu de Sus din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa.

Vǎ ataşez conţinutul integral al Întrebǎrii nr. 9551A/22.03.2016, care se poate gǎsi şi pe site-ul Camerei Deputaţilor  (www.cdep.ro).

i9551A_lipsa semnal telefonie mobila satele Butoiu de Sus si Butoiu de Jos_Min Comunicatiilor

ÎNTREBARE  

Adresată: Domnului Ministru MARIUS – RAUL BOSTAN

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţionalǎ

      

 De către dl. Deputat: IONUŢ CRISTIAN SĂVOIU

Circumscripţia electorală: 16

Colegiul electoral: 7

Grupul parlamentar: PSD

 

Obiectul întrebării: Asigurarea ariei de acoperire a reţelelor de telefonie mobilǎ în satele Butoiu de Jos şi Butoiu de Sus din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa

 

Domnule Ministru, 

Hulubești este o comună situatǎ în zona colinarǎ central-vesticǎ a județului Dâmbovița, fiind formată din satele Butoiu de Jos, Butoiu de Sus, Hulubești (reședința), Măgura și Valea Dadei.

Comuna se află în sud-vestul județului, la 35 km de reședința Târgoviște, pe teritoriul ei intersectându-se șoselele județene DJ 702A și DJ 702D, care o leagă de Crângurile de Sus pe DN 7 și de Dragomirești, pe DN 72A.

Comuna Hulubeşti însumeazǎ o populaţie de aproximativ 3.483 locuitori în aproximativ 1.136 gospodǎrii, precum şi 12 obiective social-culturale (şcoli, biserici, grǎdiniţe, dispensare, primarie, poliţie).

 

Având în vedere cǎ :

Satele Butoiu de Jos şi Butoiu de Sus nu se aflǎ în aria de acoperire a operatorilor de telefonie mobilǎ, iar numǎrul persoanelor afectate este unul semnificativ, vă solicit rǎspuns la urmǎtoarele întrebǎri:

 

Poate fi extinsǎ aria de acoperire a reţelelor de telefonie mobilǎ pentru satele Butoiu de Sus şi Butoiu de Jos din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa?

Ce demersuri trebuie îndeplinite de autoritǎţile locale şi judeţene pentru ca aceastǎ solicitare a cetǎţenilor sǎ poatǎ sǎ fie pusǎ în practicǎ cât mai urgent?

 

Solicit răspuns scris.

Cu deosebitǎ consideraţie,                                                        

                                                                                           Deputat Ionuţ Cristian SĂVOIU

 Data: 21.03.2016

Be Sociable, Share!

Reuniunea Comisiei generale economie, infrastructură şi energie a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, de la Sofia

În perioada 11-12 martie 2016 va avea loc la Sofia reuniunea Comisiei generale economie, infrastructură şi energie a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) a cărei Preşedinţie revine, pentru mandatul în curs, unui reprezentant al Parlamentului bulgar.

Programul reuniunii include, între altele, prezentări şi dezbaterea şi adoptarea unui raport şi a unei rezoluţii al căror conţinut este legat de tema „Îmbunătăţirea infrastructurii în Europa de sud-est – accelerarea proiectelor prioritare”.

Voi participa la reuniunea AP SEECP din partea Camerei Deputaţilor în calitate de reprezentant al Delegaţiei Parlamentului României.

Be Sociable, Share!

Puteti citi aici O analiza a sesizarii de neconstitutionalitate a Legii 349/2002  realizata de reputatii medici romani Dr. Gabriel Tatu-Chitoiu, Presedinte, Societatea Romana de Cardiologie, Prof. Dr. Florin Mihaltan Presedinte, Societatea Romana de Pneumologie, Conf. Dr. Ioan Mircea Coman Presedinte, Fundatia Romana a Inimii de colega mea Aurelia Cristea Deputat, Intitiator al modificarii Legii 349/2002, de Cornel Radu-Longhin
Secretar General European Network for Smoking and Tobacco Prevention aisbl.

Be Sociable, Share!

Apel catre Liberali: Nu boicotați proiectele județului Dâmbovița!

Am aflat zilele acestea ca PNL Dambovița a anunțat  un boicot care vizează orice acțiune a Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Tuțuianu.

 Nu credem ca printr-o astfel de atitudine gregară putem sa recuperăm decalajul de dezvoltare existent intre județul nostru si cele învecinate.

Acum la sfârșit de an,  este necesară implicarea tuturor factorilor politici pentru susținerea proiectelor prioritare de dezvoltare a județului si a bugetului pe 2016.

In Dâmbovița avem nevoie mai mult decât oricand de o schimbare de atitudine, o privire spre viitor și existența unui acord comun care sa urmărească  identificarea si prioritizarea rezolvării principalelor probleme  din județ. Această abordare nouă trebuie sa aiba ca principale obiective stimularea investițiilor care sa genereze creștere economică și care sa conducă la existența mai multor locuri de munca in sectoare competitive dezvoltate durabil.

Dorim sa subliniem faptul ca întotdeauna am insistat pentru dialog civilizat, spirit de colaborare si dezbatere de idei între diversele curente si forțe politice ca elemente esențiale  în rezolvarea  problemelor  prioritare ale comunitaților noastre atât la nivel local cât și județean.

Facem și pe aceasta cale un apel la dialog, solidaritate de proiect pentru județul nostru, înțelegere și respect!

Senator                                                                                                           Deputat

Leonardo Badea                                                                                            Ionuţ Sǎvoiu

Be Sociable, Share!

Vizita ESA şi ROSA la Parlamentul României

În cursul lunii noiembrie, a avut loc la Parlamentul României vizita directorului general al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) domnul Johan – Dietrich WOERNER şi a preşedintelui Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) domnul Marius Ioan PISO care au fost însoţiţi de generalul –maior în rezervǎ domnul Dumitru-Dorin PRUNARIU, primul cosmonaut român şi preşedinte onorific al ROSA.

Delegaţia a fost primitǎ de domnul deputat Florin IORDACHE – vicepreşedinte în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi s-au purtat discuţii cu reprezentanţii Subcomisiei pentru Spaţiu din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv domnii deputaţi Valerian VREME – preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu, Sorin IACOBAN – secretarul Comisie IT & C şi  Ionuţ SǍVOIU – vicepreşedintele Comisie IT & C, totodatǎ şi membrii ai Subcomisiei pentru Spaţiu.

În cadrul discuţiilor a fost abordatǎ agenda Workshopului ce se va desfǎşura în primǎvara anului viitor privind activitățile spațiale din România în concordanţă cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, precum şi cu politicile în domeniul spaţial ale Uniunii Europene și ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

BACKGROUND INFORMATION:

În calitate de organizație guvernamentală, Agenția Spațială Română (ROSA) reprezintă Guvernul României în relația cu partenerii internaționali, inclusiv în relația cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

Agenția Spațială Română, prin propriul Centru de Cercetare (ROSA Research Centre), desfășoară proiecte de cercetare științifică și dezvoltare în domenii specifice activităţilor spaţiale, urmărind obiectivele generale de a produce știință și tehnologie, de a transfera rezultatele către utilizatori, de a integra domeniile ştiinţifice şi tehnologice avansate pentru realizarea de aplicaţii concrete cu impact socio-economic și de a genera capacitatea de construire și menținere a infrastructurii fizice şi umane.

Be Sociable, Share!

Vizita delegaţiei Parlamentului României la Comisia Europeanǎ

Vizita BruÎn perioada 03 – 05 noiembrie a.c., a avut loc la Bruxelles, la Comisia Europeanǎ, vizita delegaţiei Parlamentului României formata din 21 de participanţi, senatori şi deputaţi, organizatǎ de Institutul Social Democrat Ovidiu Şincai, în colaborare cu Direcţia de Comunicare a Comisiei Europene şi reprezentanţa din România a acesteia. Din delegaţia românǎ au fǎcut parte şi parlamentarii dâmbovițeni Leonardo Badea şi Ionuț Săvoiu.

Pe agenda dezbaterilor susţinute de funcţionarii Comisiei au fost abordate urmǎtoarele teme: Guvernanţa economicǎ în UE, Legislaţia europeanǎ în materie de lobby, Politica de transparenţǎ a UE şi ajutoarele de stat, Migraţia, Codul etic de conduitǎ pentru membrii Parlamentului European, Politici de non-discriminare faţǎ de populaţia de etnie romǎ.

Delegaţia românǎ a avut deosebita onoare sǎ întalneasca pe D-na Corina CREŢU, Comisarul european pentru Politică Regională. În cadrul discuţiilor a fost abordatǎ şi tematica proiectelor cu finanțare europeanǎ în cadrul Planului Junker.


corina cretu

Be Sociable, Share!

AP SEECP Sofia, 5-7 nov. 2015

Preşedinţia-în-exerciţiu bulgară a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) a organizat la Sofia următoarele două acţiuni: Conferința internațională “AP SEECP – sinergie regională, cooperare strategică și diplomație parlamentară” (5-6 noiembrie 2015) şi reuniunea Comisiei permanente a AP SEECP (7 noiembrie 2015).

          Am fost desemnat din partea Camerei Deputaţilor pentru a reprezenta Delegaţia Parlamentului României la AP SEECP la această reuniune a Comisiei permanente.

         Conferinţa a urmărit evidenţierea opţiunilor de coordonare a activităţilor formatelor regionale interparlamentare şi a discutat, între altele, liniile directoare pentru un acord de cooperare între AP SEECP şi Parlamentul European (PE).

       Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est are un rol esențial în stimularea amplelor reforme întreprinse de statele din Europa de Sud-Est pentru promovarea integrării UE și NATO, precum şi pentru promovarea stabilității și securității în regiune, bazându-se pe principiul solidarității regionale.

         În mediul de securitate actual din Europa, România va continua să coopereze strâns, la nivel parlamentar, cu statele SEECP care nu sunt încă parte din structurile euro-atlantice, pentru a le sprijini să își coordoneze pozițiile oficiale cu cele de la Bruxelles. România va continua sǎ sprijine obiectivele integrǎrii în structurile Euro-Atlantice ale ţǎrilor din Balcanii de Vest şi a Republicii Moldova. Rǎmânem dornici sǎ punem la dispoziţie experienţa noastrǎ cu privire la adoptarea aquis-ului Uniunii Europene la nivel legislativ.

            În ceea ce priveşte migraţia, fluxurile de imigranţi vor continua sǎ punǎ la încercare capacitatea Uniunii Europene de a reacţiona în lunile urmǎtoare. Ţǎrile din Europa Centralǎ şi de Est şi din Europa de Sud – Est s-au mai confruntat cu situaţii similare în ultimele douǎ decade, iar experienţa cu privire la drepturile de azil şi controlul frontierelor, lupta împotriva crimei organizate, întorcerea şi readmisia reprezintǎ bunuri dobândite de care Uniunea Europeanǎ poate sǎ se foloseascǎ.  Acestea sunt elemente care demonstreazǎ cǎ Uniunea Europeanǎ are nevoie de ţǎrile din Sud – Estul Europei tot atât de mult cât şi acestea au nevoie de Uniunea Europeanǎ.

         În sinteză, în cadrul reuniunii Comisiei permanente au fost abordate următoarele puncte:

  • Preşedinţia bulgară a AP SEECP a prezentat priorităţile urmărite pe mandatul acesteia;
  • a avut loc o discuţie privind organizarea unei vizite la Parlamentul European a delegaţiei AP SEECP cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a PE în vederea prospectǎrii realizǎrii unui acord de cooperare între AP SEECP şi PE;
  • a fost decisă reprezentarea AP SEECP la Sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-27 noiembrie 2015, în vederea acordării prin reciprocitate a statutului de observator de către cele două organizaţii. Decizia a survenit în contextul invitaţiei adresată de Preşedintele APCEMN, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintei AP SEECP, doamna Tsetska Tsacheva, în calitatea acesteia de Preşedinte al Parlamentului bulgar.

      La cele două reuniuni au participat membri ai delegaţiilor naţionale la AP SEECP, oficiali bulgari, reprezentanţi ai actualei Preşedinţii luxemburgheze a Consiliului UE, ai Comisiei pentru afaceri externe a PE, ai Consiliului Cooperării Regionale, ai altor formate interparlamentare regionale, precum şi parlamentari din diverse state europene şi alţi experţi specializaţi pe problematica supusă dezbaterii.

BACKGROUND INFORMATION:

Adunarea Parlamentară a SEECP a fost constituită cu ocazia Sesiunii inaugurale care a avut loc la Bucureşti în perioada 9-11 mai 2014. Anteriorul format, cel de dimensiune parlamentară, a fost concretizat prin întâlniri ale preşedinţilor parlamentelor statelor participante la Proces.

Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) a fost lansat în iulie 1996, ca o expresie a solidarităţii dintre statele din zonă, cu ocazia reuniunii miniştrilor afacerilor externe din statele din Europa de Sud-Est. Este singurul forum din această zonă provenit din şi gestionat de ţările din regiune, care, în prezent, sunt în număr de 12, respectiv: Albania, Bulgaria, Grecia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Serbia, Turcia (ţări fondatoare), Bosnia şi Herţegovina (2001), Croaţia (2004), Republica Moldova (2006), Muntenegru (2007) şi Slovenia (2010).

Principalul obiectiv al AP SEECP îl constituie consolidarea  eforturilor de cooperare şi coordonare ale parlamentelor statelor participante la SEECP în scopul de a promova şi a asigura pacea, stabilitatea, solidaritatea şi buna cooperare de vecinătate în regiune, în interesul cetăţenilor şi ţărilor acesteia, precum şi al Europei în general.

IS_SEECPap seecpDSCN2302

Be Sociable, Share!

COMERŢUL ELECTRONIC

În cursul acestei sesiuni parlamentare, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a aprobat Comunicarea Comisiei cǎtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din data de 06.05.2015 referitoare la Strategia privind piaţa unicǎ digitalǎ pentru Europa.

Aceastǎ strategie are la bazǎ 3 piloni: un acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii online în întreaga Europǎ, crearea condiţiilor adecvate pentru dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale şi valorificarea la maximum a potenţialului de creştere al economiei digitale.

În ceea ce priveşte accesul consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi servicii online în Europa, se are în vedere ca în 2015 sǎ fie prezentate propuneri legislative privind normele contractuale transfrontaliere, simple şi eficiente, precum şi o amplǎ examinare care sǎ pregǎteascǎ propunerile legislative menite sǎ combatǎ blocarea geograficǎ nejustificatǎ. În 2016 se urmǎreşte revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului, servicii de coletǎrie transfrontaliere de înaltǎ calitate şi la preţuri accesibile, precum şi propuneri legislative în vederea reducerii sarcinii administrative a mediului de afaceri care decurge din regimurile diferite de TVA.

Pentru crearea condiţiilor adecvate a dezvoltǎrii reţelelor şi a serviciilor digitale, Comisia Europeanǎ are în vedere în acest an efectuarea unei analize cuprinzǎtoare a platformelor şi intermedierilor, inclusiv a conţinutului ilegal de pe internet, iar pentru 2016 Comisia va prezenta propuneri pentru revizuirea cadrului actual în domeniul telecomunicaţiilor, a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, revizuirea Directivei asupra confidenţialitǎţii şi comunicaţiilor electronice, precum şi instituirea unui parteneriat public – privat contractual în domeniul securitǎţii cibernetice.

Potenţialul de creştere al economiei digitale trebuie valorificat la maximum prin adoptarea unui plan care sǎ aibǎ la bazǎ competitivitatea şi standardizarea începând cu acest an şi, continuând în anul viitor cu propunerea unei iniţiative europene privind “libera circulaţie a datelor”. Tot pentru anul urmǎtor, Comisia Europeanǎ urmǎreşte sǎ sprijine o piaţǎ unicǎ digitalǎ favorabilǎ incluziunii, în care cetǎţenii şi întreprinderile sǎ aibǎ competenţele necesare şi sǎ poatǎ beneficia de servicii electronice interconectate şi multilingve de e-guvernare, e-justiţie, e-sǎnǎtate, e-transport sau e-energie.

Este nevoie de constituirea unei pieţe unice digitale prin instituirea unui climat favorabil al investiţiilor pentru reţelele digitale, cercetare şi întreprinderile inovatoare, amploarea oferitǎ de o piaţǎ unicǎ digitalǎ şi guvernanţa eficace a pieţei unice digitale.

            Astfel cǎ, pentru implementarea strategiei privind piaţa unicǎ digitalǎ pentru Europa este absolut necesarǎ implicarea factorilor esenţiali, respectiv Parlamentul European şi Consiliul, în strânsǎ cooperare cu toate pǎrţile interesate relevante în materie din Uniunea Europeanǎ şi ţǎrile membre.

Be Sociable, Share!